UK Polski

32-020 Kraków - Wieliczka, ul. Do Świdówki 33a, gsm: +48 605748943, email: info@mescad.pl

Naszą pasją jest rozwiązywanie problemów inżynierskich

Działalność


Obliczenia MES:

 • konstrukcje spawane w tym ramy i nadwozia pojazdów, zbiorniki stacjonarne i przenośne, obliczenia wykonywane zgodnie z obowiązującymi normami
 • zbiorniki wg kodów ASME, norm EN 13445
 • konstrukcje stalowe dla obciążeń sejsmicznych i wiatru
 • odlewy, odkuwki oraz elementy z tworzyw sztucznych
 • elementy oprzyrządowania i urządzenia technologiczne
 • elementy armatury przemysłowej
 • obliczenia statyczne i dynamiczne elementów konstrukcyjnych
 • drgania i odpowiedzi układu na wymuszenia, obliczenia dla obciążeń sejsmicznych
 • utrata stateczności konstrukcji
 • obliczenia w zakresie liniowym i nieliniowym (kontakt, nieliniowości geometryczne, nieliniowości materiałowe), materiały sprężyste i hiperelastyczne (gumy)
 • optymalizacja (parametryczna i topologiczna)

Analizy CFD:

 • przepływ masy oraz ciepła
 • przepływy gazów i cieczy w stanach ustalonych i nieustalonych
 • analizy FSI (oddziaływanie cieczy na ciała stałe, jedno i dwukierunkowe)
 • przepływy wielofazowe
 • symulacje powierzchni swobodnych

Projektowanie CAD:

 • dokumentacja 3D
 • przygotowanie dokumentacji konstrukcyjnej

Inne usługi (na indywidualne potrzeby klienta):

 • Tworzenie bibliotek gotowych elementów w systemach CAD
 • Opracowywanie oprogramowania współpracującego z systemami CAD

 

Oprogramowanie:

W zakresie obliczeń MES wykorzystujemy oprogramowanie Ansys.

W zależności od konkretnych zadań realizujemy również symulacje w systemach CFD, w tym dystrybuowanych na licencji OpenSource (np. OpenFoam). Dzierżawimy licencje następujących środowisk:

 • Ansys Fluent, Ansys CFX, Star CCM+

 W zakresie modelowania CAD wykorzystujemy system Creo/Parametric.